Herinrichting Klinkenbergerplas

Ingediende ideeën

Hieronder staan alle ideeën, in chronologische volgorde, die vanaf 25 augustus tot en met 14 oktober zijn ingediend. In deze periode zijn 121 ideeën ingediend!

Bij veel mensen uit Oegstgeest en ook uit de regio bestaat grote betrokkenheid bij de Klinkenbergerplas. Op 2 november hebben ruim 70 indieners van ideeën deze toegelicht en heeft een verdieping plaats gevonden in tafelgesprekken. De verslaglegging hiervan vindt u op de homepage. Een begeleidingsgroep denkt op 16 november verder mee over mogelijke toekomstbeelden voor het gebied.